AVARIITEENUS

  • Ööpäevaringne klienditugi infotelefonil +372
  • Ööpäevaringne avariiteadete vastuvõtt infotelefonil +372
  • Avariiolukordade lokaliseerimine hiljemalt kahe tunni jooksul
  • Avariiolukorra likvideerimine 24 tunni jooksul pärast avariiolukorra lokaliseerimist

Avariiolukordade all mõistetakse hoone või korteri veevarustuse, kanalisatsiooni, keskkütte või soojavee varustussüsteemi purunemist, ummistumist, seadmete purunemist või muud tehnosüsteemi osa riket.

Avariiolukorra lokaliseerimine on avariiolukorda põhjustava teguri kõrvaldamine, N: vee- või küttesüsteemi sulgemine majas.

Avariiolukorra likvideerimine on olukorrale eelnenud seisundi taastamine.