RAAMATUPIDAMISTEENUS

  • Tulude ja kulude arvestus ning maja ekspluatatsioonikulude jaotamine.
  • Makseteatiste ja arvete koostamine ning edastamine.
  • Laekumiste jälgimine ja võlgnevuste arvestuse pidamine.
  • Regulaarne aruandlus Maksuametile, Statistikaametile ja teistele riiklikele institutsioonidele.
  • Ühisuste ja ühistute maksukohustuste korraldamine.
  • Pangateenuste korraldamine
  • Laenutaotluste ettevalmistamine
  • Ühistute majandusaasta aruannete koostamine ja elektrooniline esitamine Äriregistrile